Ku gjindet City Hotel

City Hotel gjindet në qendër të qytetit të Prizrenit, përball tregut Qylhan. Ejani dhe vërtetohuni me cilësinë dhe rehatinë që ju ofron City Hotel.

+383 (0) 49 916 916
info@cityhotelks.com
Edit Durhan 113, Prizren